Wat doen wij als uitvaartvereniging nannewiid


Praten over overlijden is geen mooi onderwerp, maar overlijden is net zo natuurlijk als geboren worden en niemand ontkomt er aan.

En wanneer dat moment er is, voor uzelf of voor iemand uit uw gezin, dan komt naast alle verdriet ook de vraag hoe alles geregeld moet worden. Wie gaat het regelen en wat kost het. En juist hier komt onze vereniging met het antwoord. Ons doel is op de meest waardige wijze , zonder winstbejag, het verzorgen van uitvaarten. Doordat de vereniging geen winst maakt is de contributie vrij laag, met een uitkering die weliswaar de kosten van een uitvaart niet volledig dekt maar u de zekerheid geeft dat alles goed geregeld wordt en tegen kostprijs wordt doorberekend. De vereniging werkt samen met twee bodes, mevrouw W. Dijkmeijer en mevrouw H. van der Meulen-Heiding en kan beschikken over voldoende dragers. Dit team verzorgt alle voorkomende werkzaamheden welke bij overlijden en uitvaart dienen te worden uitgevoerd, in overeenstemming met de wensen van de nabestaanden.


Hou rekening met het feit dat de ledenkorting van onze vereniging niet voldoende is om de totale kosten van een uitvaart te dekken.

Voor wie dat wil kan een aanvullende verzekering een goede optie zijn. Als u zich aanvullend wilt verzekeringen doet u er verstandig aan om geen natura maar een kapitaalverzekering af te sluiten, dit om teleurstellingen te voorkomen. Een naturaverzekering staat meestal niet toe dat de uitvaart door een uitvaartvereniging wordt verzorgd.