HOME » Actueel

Jaarvergadering 2021

 

De jaarvergadering zal op donderdagavond 17 juni 2021 worden gehouden in het dorpshuis van Rottum.

Gezien de huidige omstandigheden, zullen wij u waarschijnlijk vragen om zich aan te melden voor het bijwonen van de vergadering.

Begin maart 2021 zullen de leden  informatie ontvangen voor het betalen van de contributie en daarbij zit dan ook een uitnodiging met een agenda voor de jaarvergadering.

 

Agenda  voor de jaarvergadering op donderdagavond 17 juni 2021 om 20.00 uur in het  Dorpshuis van Rottum.

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen.
 • Verslag vorige vergadering.
 • Jaarverslag 2020.
 • Verslag penningmeester.
 • Verslag boeken controle.
 • Benoeming leden voor de boeken controle.
 • Vaststellen vergoeding 2022.
 • Vaststellen contributie 2022.
 • Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar  Annemarie Locht.
 • Extra eisen en regels bij een uitvaart, toelichting door één van onze bodes.
 • Rondvraag
 • Sluiting