bEGRAAFPLAATSEN


De begraafplaats in Oudehaske ligt aan de Badweg is eigendom van de Protestantse Gemeente Haskeroord in Oudehaske.

Het kerkhof in Haskerhorne is ook eigendom van de Protestantse Gemeente Haskeroord in Oudehaske

De begraafplaats in Rottum ligt aan de Binnendyk en is eigendom van de Protestantse Gemeente Heerenveen


Oudehaske

 

 

Rottum

 

 

 

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de beheerders:

Oudehaske

De beheerder is alleen per mail bereikbaar

E-mail: begraafplaats.oudehaske@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rottum

Coehoorn van Scheltingaweg 1

8442 EZ Heerenveen

Telefoon: 0513-651181

E-mail:  begraafplaatsen@protestantsegemeenteheerenveen.nl

 

 

 

 

 

Haskerhorne

Beheerder
Ane Holtrop, Jousterweg 27
8506 BG Haskerhorne, 0513 416843 of 0651832914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haskerhorne