HOME » MEDEDELINGEN

mededelingen


Klik hier om een tekst te typen.

Onderstaand de vergoedingen en de contributie per 1 januari 2020

 

De leden van v.m. Rottum krijgen een vergoeding van €1500,00 en betalen een contributie van €39,00 per lid van 18 jaar en ouder.

De leden van v.m. Oudehaske betalen   €44,00 contributie  per lid van 18 jaar en ouder met een vergoeding van € 1800,00.

De leden van v.m. Haskerhorne krijgen  een vergoeding van € 1450,00   en betalen  een contributie van € 32,00 per jaar.

 

 

De contributie en de vergoedingen zijn vastgesteld op de jaarvergadering van 27 maart 2019

Op de bestuursvergadering van 16 oktober 2019 is besloten om de aangekondigde verhoging van de ledenkorting van  € 100,00 te verlagen

naar € 50,00 per 1 januari 2020. Deze correcte heeft te maken met de slechtere rente opbrengsten en een verlaging van de rekenrente.

Op de jaarvergadering van 2020 zal het bestuur het besluit verder toelichten.

 

 

Onze vereniging heeft leden met en zonder een vergoeding.
Een aantal leden betaalt een kleine jaarlijkse contributie, heeft wel de voordelen van de vereniging zoals de door de vereniging bedongen kortingen en afspraken, maar krijgen geen vergoeding.
Voor de leden zonder vergoeding is het contributiebedrag in  2020  €  5,00  per jaar.

 

Deze vergoeding is uitsluitend voor leden die de uitvaart door onze ''eigen'' bodes laten uitvoeren.
Zonder voorafgaande toestemming van het bestuur is het inschakelen van een andere bode niet toegestaan!
Als er ,na overleg met het bestuur, toch voor een andere bode wordt gekozen dan is de genoemde vergoeding  €  450,00 lager.
Zonder voorafgaand overleg en toestemming van het bestuur zal de vergoeding, als er van de diensten van een andere bode gebruik wordt gemaakt, grotendeels komen te vervallen.
 

Voor leden die buiten het ''werkgebied ''van de bodes wonen zijn bovenstaande  kortingen niet van toepassing!