mededelingen


 Ledenkortingen en contributies voor het boekjaar 2024

 

Onze vereniging heeft twee verschillende vergoedingen met de daarbij passende opgebouwde  reserve en contributieregeling. Ook zijn er leden die een lage contributie betalen maar geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding. Ten aanzien van de aan te houden reserves kunnen wij u meedelen dat wij, ondanks de lage  renteopbrengsten, voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Aan leden die voor 1 juni niet hebben betaald zal een toeslag worden berekend van € 1,50 voor het versturen van een betalingsherinnering.

 

Voor RO  (v/h Rottum) een ledenkorting van € 1 500,00 met een contributie van € 42,00 per lid per jaar.

 

Voor HH  (v/h Haskerhorne) een ledenkorting van € 1 500,00 met een contributie van € 42,00 per lid per jaar.

 

Voor OH ( v/h Oudehaske) een ledenkorting van € 1 800,00 met een contributie van € 47,00 per lid per jaar.

  

Leden zonder vergoeding betalen een contributie van   €   5,00 per lid per jaar.

 

Deze vergoeding is uitsluitend voor leden die de uitvaart door onze ''eigen'' bodes laten uitvoeren.
Zonder voorafgaande toestemming van het bestuur is het inschakelen van een andere bode niet toegestaan!
Als er ,na overleg met het bestuur, toch voor een andere bode wordt gekozen dan is de genoemde vergoeding  €  450,00 lager.
Zonder voorafgaand overleg en toestemming van het bestuur zal de vergoeding, als er van de diensten van een andere bode gebruik wordt gemaakt, grotendeels komen te vervallen.
 

Voor leden die buiten het ''werkgebied ''van de bodes wonen zijn bovenstaande  kortingen niet van toepassing!