bestuur uitvaartvereniging nannewiiD


Rottum  Oudehaske Haskerhorne

Het bestuur komt regelmatig bijeen en verzorgt de jaarlijkse ledenvergadering waarin o.a. de contributie van de leden en de vergoeding worden vastgesteld.


Dagelijks bestuur

Voorzitter:

Jan R de Jong
Binnendyk 10
8461 LD Rottum
T:
06-83716291


 

Secretaris:
 Tj.Nutters
Jousterweg 194
8465 PR Oudehaske
T: 06-15047885

Mail: klik hier


Penningmeester:
S. Pen - de Jong
Griene Eker 4
8491 AP Akkrum
T:  06-23884533
Mail: klik hier
NL88RABO0127128417

Ledenadministratie:
S. Pen - de Jong
Adres wijzigingen en overige mededelingen
bij voorkeur via het contactformulier.
U kunt deze ook opsturen naar bovenstaand
adres.

Bestuursleden

 

Lid :
M. van der Wal-van der Wal
Oude Postweg 8
8461 LI Rottum

Lid:

Annemarie Locht

Wylp 36

9247 GN Ureterp

Lid:

Lola Schotanus

Molenlaan 39

8461 CJ Rottum

Lid:

Andreas Pen

Ulbe Twijnstrawei 18

8491 CD Akkrum