bestuur uitvaartvereniging nannewiiD


Rottum  Oudehaske Haskerhorne

Het bestuur komt regelmatig bijeen en verzorgt de jaarlijkse ledenvergadering waarin o.a. de contributie van de leden en de vergoeding worden vastgesteld.


Dagelijks bestuur

Voorzitter:

Jan R de Jong
Binnendyk 10
8461 LD Rottum
T:
06-83716291

Lid :
S. Pen - de Jong
De Griene Eker 4
8491 AP Akkrum
 

Secretaris:
 Tj.Nutters
Jousterweg 194
8465 PR Oudehaske
T:
0513-677429
Mail: klik hier


Penningmeester:
H.T.Veenstra
Jousterweg 98
8465 PM Oudehaske
T: 0513-677035      06-51695417
Mail: klik hier
NL88RABO0127128417

 
Ledenadministratie:
H.T.Veenstra
Adres wijzigingen en overige mededelingen
bij voorkeur via het contactformulier.
U kunt deze ook opsturen naar bovenstaand
adres.

Bestuursleden

 

Lid :
M. van der Wal-van der Wal
Oude Postweg 8
8461 LI Rottum

Lid:

Annemarie Locht

Wylp 36

9247 GN Ureterp

Lid:

Jelle Oord

Lege Buorren 71

8525 GX Langweer

Lid:

Lola Schotanus

Molenlaan 39

8461 CJ Rottum